Voyages North


Olaus Magnus, Archbishop of Uppsala. Toonneel der noordsche landen, daer op in ’t kort en klarelijck al de wonderen en vreemdigheden, die men in die landen vindt, vertoont worden. Amsterdam, 1652.

This translation from the original Latin edition of 1555 is accompanied by Dithmar Blefken’s Korte en klare beschryvingh van Yslandt en Groenlandt (Short and Clear Description of Greenland), also originally in Latin.


Continue the tour